Audyt techniczny

Dla długoterminowego rozwoju konkurencyjnego spółce należy być skutecznej nie na tle samej siebie, a na tle czołowych spółek międzynarodowych w odpowiedniej branży. Często jest ważno uciec od pokusy, co dyktuje się managementem, podejmować decyzje przez kalkę przeszłości lub aktualnej teraźniejszości.

Jest ważno rozumieć, że urządzenia można kupić, kompetencje można nabyć, lecz konkurencyjność przedsiębiorstwa zależy od tego, jak ono jest zorganizowane na ogół, właśnie tą podstawę bierzemy pod uwagę, realizując projekty kompleksowe.

Realizacja projektów kompleksowych przewiduje audyt technologiczny przedsiębiorstwa, opracowanie projektu reengineeringa czy modernizacji technicznej, opracowanie i wdrożenie „pod klucz” elastycznych wysokowydajnych technologii produkcji, przygotowanie produkcji, zarządzanie przedsiębiorstwem.   

„Nordica Sterling Ltd”  opracowała własną unikalną metodykę przeprowadzenia audytu technologicznego, której  narzędzia kluczowe  stanowią: 

- teoria systemów i teoria ograniczeń;

- metodologia „Trzy projekty”;

- modelowanie imitacyjne.

Takie podejście skutecznie zarekomendowało siebie zarówno w budownictwie nowych zakładów „pod klucz”, jak i w pracy z czynnymi produkcjami. 

Konsultacja
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, podamy wstępny kosztorys usług, czas realizacji i przygotujemy indywidualną ofertę handlową zgodnie z potrzebami.