Technologia spawania drzwi

Oferujemy sprawdzone technologie zrobotyzowane, przeznaczone dla automatyzacji procesów spawalniczych przy produkcji drzwi metalowych. 

Każda z technologii oferowanych jest zrealizowana jako system zrobotyzowany , zabezpieczający spawanie skrzydeł drzwiowych, ościeżnic i zawiasów bez poprzednich spoin szczepnych i w trybie całkiem automatycznym.

Stworzenie i drożenie zrobotyzowanego stanowiska do spawania drzwi składa się z trzech podstawowych etapów:  
1)       Projektowanie i wybór struktury stanowiska zrobotyzowanego, włączając dobór sprzętu, niezbędnego do rozstrzygnięcia zadań, związanych z wydajnością;

2)       Opracowanie i produkcja oprzyrządzenia technologicznego, jakie zabezpiecza montaż skrzydeł drzwiowych, ościeżnic i zawiasów bez spoin szczepnych; 

3)       Uruchomienie i wdrożenie stanowiska, stworzenie programów spawania drzwi, włączając dobór parametrów spawalniczych dla osiągnięcia maksymalnych wyników. 

1) Wybór struktury zrobotyzowanego stanowiska z uwzględnieniem wymogów do wydajności. Wariant № 1.

Właściwości danej technologii :

- Wydajność składa 25 minut  - 1 zestaw (ościeżnica + zawiasy, skrzydło + zawiasy); 

- Pozycjoner w składzie stanowiska jest dodatkową osią robota i zapewnia obrót sterowany wyrobów w osi poziomej; 

- Urządzenie ustalające ma możliwość przesuwania dla fiksowania w pozycjonerze wyrobów różnych gabarytów, a maksymalna długość między płytą czołową pozycjonera i urządzeniem ustalającym może być różną zależnie od wymagań konkretnego zleceniodawcy; 

- Kolumna w kształcie litery L rozszerza strefę osiągalności robota spawalniczego.


 Wygląd zewnętrzny stanowiska (Wariant №1):

 

Wariant № 2. Właściwości tej technologii: 

- wydajność ZTK-W112.01 zakłada 15 minut na 1 zestaw (ościeżnica + zawiasy, skrzydło + zawiasy);

- obecność modułu liniowego rozszerza zasięg robota spawalniczego i zapewnia jego kontrolowane przesuwanie;

- obecność dwóch pozycjonerów zapewnia nieprzerwany cykl pracy, przy czym każdy pozycjoner zapewnia kontrolowany obieg spawanych wyrobów w poziomej osi; 

- Urządzenie ustalające ma możliwość przesuwania się dla mocowania w pozycjonerze wyrobów różnych gabarytów, a maksymalna długość między płytą czołową pozycjonera i urządzeniem ustalającym może być różną zależnie od wymagań konkretnego zleceniodawcy;

Zewnętrzny wygląd kompleksu (Wariant № 2):

 

Wideo na przykładzie zrealizowanego projektu: 

 

Wariant № 3. Właściwości tej technologii: 

- Wydajność jest 9 minut na 1 komplet (ościeżnica + zawiasy, skrzydło + zawiasy);

- dwa spawalnicze roboty zwiększają ogólną wydajność;

- obecność dwóch pozycjonerów zapewnia nieprzerwany cykl pracy, przy czym każdy pozycjoner zapewnia kontrolowany obieg spawanych wyrobów w poziomej osi; 

- Urządzenie ustalające ma możliwość przesuwania się dla fiksowania w pozycjonerze wyrobów różnych gabarytów, a maksymalna długość między płytą czołową pozycjonera i urządzeniem ustalającym może być różną zależnie od wymagań konkretnego zleceniodawcy.

Zewnętrzny wygląd kompleksu (Wariant № 3):

 

 

Wariant № 4. Właściwości tej technologii: 

- Wydajność jest 9 minut na 1 komplet (ościeżnica + zawiasy, skrzydło + zawiasy);

- obecność przemysłowego robota-manipulatora zapewnia automatyczne dostarczenie drzwiowych zawiasów do strefy spawania, co jest szczególnie przydatne w przypadku, gdy konstrukcja zawiasów i, w konsekwencji, ich pozycja może się zmieniać;

- obecność dwóch spawalniczych robotów zapewnia wysoką wydajność kompleksu; 

- stół obrotowy ma dwie pozycje. Na jednej jest spawanie, na innej – ułozenie wyrobów, co zapewnienia maksymalne wykorzystanie robotów. 

Zewnętrzny wygląd stanowiska (Wariant №4):

Wideo na przykładzie zrealizowanego projektu:

 

2) Opracowanie i produkcja sprzętu pomocniczego.

Tworzenie pomocniczego sprzętu – to jeden z najważniejszych etapów, ponieważ sprzęt wpływa na pracę całego kompleksu.

Sprzęt musi nie tylko sztywnie mocować wyrób w trakcie spawania, ale także zapewniać dostęp spawalniczego palnika do spawalniczych stref, włączając spawanie drzwiowych zawiasów, które także zbierają się bez poprzednich tymczasowych spoin.Konstruktorski dział „Belfingroup” ma unikalne doświadczenie, związane z opracowaniem i wyrobem pomocniczego sprzętu różnej kategorii trudności, włączając uniwersalny sprzęt do wstępnego montażu ramy drzwi i paneli różnych standardowych rozmiarów.

Przykład 3D-modelu pomocniczego sprzętu do montażu paneli drzwi bez poprzednich tymczasowych spoin:

 

Przykład 3D-modelu pomocniczego sprzętu do montażu ramy drzwi bez poprzednich tymczasowych spoin:

 

3) Ostatni etap – wdrażanie i tworzenie roboczych programów do automatyzacji spawania drzwi.

Praktyczne wdrażanie kompleksu – to finałowy i bardzo odpowiedzialny etap, który jest wykonalny tylko w razie udanego przechodzenia dwóch poprzednich etapów.

 

Nasi programiści posiadają unikalne doświadczenie w programowaniu i doborze spawalniczych parametrów z użyciem najnowocześniejszego spawalniczego sprzętu i technologii, co pozwala otrzymać najwyższą jakość i wydajność.

Obowiązkowo podzielimy się z Państwem własnym doświadczeniem i wykształcimy Waszych specjalistów. Nasze technologie pod klucz – to sprawdzone rozwiązania niewymagające szczegółowego opracowywania na etapie projektowym, co obniża ich ogólny koszt.

Dla dodatkowej optymalizacji  kosztów produkcyjnych nie wyłącza się również i uczestnictwo zleceniodawcy w projekcie, związane z produkcją metalowych konstrukcji i wyposażeniem kompleksu według naszych rysunków.

Konsultacja
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania, podamy wstępny kosztorys usług, czas realizacji i przygotujemy indywidualną ofertę handlową zgodnie z potrzebami.